Mediation

Mediation is een proces waarbij partijen die een geschil met elkaar hebben proberen om met behulp van een mediator (conflictbemiddelaar) naar een eindresultaat toe te werken waarin alle partijen zich kunnen vinden. Mediation kan in principe voor elk soort geschil worden aangewend, of het nu gaat om bijvoorbeeld een conflict tussen bedrijven of een familiair conflict, een arbeidsgeschil of een conflict tussen een particulier en instelling.

Mediation geeft partijen de kans om onderhandelend uit conflicten te komen. Mediation zal in de voormalig Nederlandse Antillen steeds meer voorkomen doordat de rechterlijke macht sterk overbelast is. Mediation is dan ook per 1 augustus 2005 -sedert het intreden van het nieuw burgerlijk procesrecht – expliciet in de wet opgenomen. Dit houdt in dat het Gerecht tijdens een procedure partijen kan opdragen om een mediator te raadplegen ter oplossing van het aanhangige geschil.

Een groot voordeel van mediation is dat de kosten aanzienlijk lager zijn en de oplossingen vaak bevredigender zijn dan bij uitputtende juridische procedures. Een gerechtelijk proces tussen partijen kan soms juist averechts werken en daardoor de schade vergroten of zelfs het conflict doen escaleren, hetgeen uiteraard niet bijdraagt tot de daadwerkelijk oplossing van een geschil.

Vaak willen partijen wel tot een oplossing komen, maar lukt dat niet zonder de deskundige begeleiding van een mediator. Onze mediators kunnen u daarbij begeleiden opdat er een bevredigende oplossing wordt bereikt voor alle partijen. Door écht te luisteren naar de motieven en de twistpunten van beide partijen en een constructieve bijdrage te leveren aan de discussie kunnen onze mediators snel en efficiënt een oplossing bewerkstelligen. De uitgangspunten ter oplossing van uw geschil zijn dan ook deskundigheid, onpartijdigheid, zorgvuldigheid en integriteit.

Voor wie is mediation geschikt?

Mediation is geschikt voor zowel particulieren als bedrijven. Mediation is bij uitstek geschikt voor een conflict waarbij men elkaar nodig heeft ter oplossing van het geschil (en dat is vaker het geval dan men veelal denkt).

Voordelen van mediation

Mediation is relatief goedkoper dan juridische procedures. Mediation biedt een oplossing van het geschil in plaats van mogelijke escalatie door uitputtende juridische procedures. De relatie tussen partijen staat minder onder druk dan bij procederen en kan zelfs verbeterd worden. Mediation kan bij ieder soort conflict worden toegepast. Indien er sprake is van een beginnend of escalerend conflict, kunt u vrijblijvend contact opnemen met één van onze mediators. De voor uw zaak aangewezen mediator zal de mogelijkheden bespreken om met alle betrokkenen een begin te maken met het vinden van een bevredigende oplossing voor het onderhavige conflict.