Letselschade

Loss Resulting

In het verkeer, op de werkvloer, thuis en op straat kunt u het slachtoffer worden van een ongeval waardoor u (letsel)schade oploopt. Omdat  niet altijd direct duidelijk wie de veroorzaker is en wie aansprakelijk is voor de schade en hoge kosten die er veelal mee gepaard gaan, én omdat niet iedereen op de hoogte is hoe een schadegeval dient te  worden geregeld, is het verstandig om u te laten bijstaan door een deskundige op dat gebied. Een advocaat van Triple A Attorneys met ervaring in het verhalen van door een aansprakelijke partij veroorzaakte schade, waaronder ook letselschade, is bij uitstek zo’n deskundige.

De advocaat van Triple A Attorneys zal uw belangen behartigen en u helpen om uw schade vergoed te krijgen. Ook kan hij of zij, indien nodig, met de tegenpartij overleggen over de inschakeling van deskundigen. Er wordt ernaar gestreefd om de zaak zonder tussenkomst van de rechter op te lossen. Lukt dit echter niet, dan kan een procedure bij de rechter aanhangig worden gemaakt.

Het inschakelen van een advocaat van Triple A Attorneys hoeft niet te betekenen dat u extra kosten gaat maken. Zo kan, als u zelf het slachtoffer bent, het maken van een ‘no cure no pay’ afspraak onder bepaalde omstandigheden tot de mogelijkheden behoren. Indien u de schadeveroorzakende partij bent kan dit meestal niet. Zie voor meer informatie hierover het kopje ‘Tarieven’.

De advocaten van Triple A Attorneys hebben een ruime ervaring in letselschade zaken en kunnen daarom voor u het optimale resultaat behalen.