Gratis Inloopspreekuur

Het gratis inloopspreekuur van Triple A Attorneys biedt u als rechtszoekende een laagdrempelige mogelijkheid om uw juridische probleem voor te leggen aan een deskundige advocaat zonder dat direct de meter begint te lopen. Het gratis inloopspreekuur van Triple A Attorneys is te vergelijken met het in Nederland bekende ‘Juridisch Loket’ dat wordt gesubsidieerd door de Nederlandse overheid. Op Curaçao en de andere eilanden van de voormalig Nederlandse Antillen kennen we echter niet zo’n Juridisch Loket. Ook particulieren die niet voor kosteloze rechtsbijstand door Directie SOAW in aanmerking komen, kunnen terecht bij ons inloopspreekuur.

Om in aanmerking te komen voor het inloopspreekuur kunt u een e-mail sturen naar info@triplea.law waarin u uw casus uitlegt. Daarna zal één van onze advocaten contact met u opnemen, waarbij ofwel uw vraag direct beantwoord kan worden, ofwel kan een verwijzing plaats vinden of een vervolgafspraak gemaakt worden buiten het inloopspreekuur om, wanneer geen directe beantwoording van uw vragen mogelijk is. Bij een eventuele vervolgafspraak zal de financiële kant met u worden besproken.

Aan de op het gratis inloopspreekuur gegeven adviezen kunnen geen rechten worden ontleend; dat kan enkel indien u nadien een opdrachtovereenkomst heeft gesloten met Triple A Attorneys

Voor de juridische dienstverlening aan onze cliënten hanteren onze Triple A Advocaten vanzelfsprekend ook deze hoogste Triple A kwaliteitsstandaard en ons team wordt gevormd door ter zake kundige professionals met een toegewijde en pro-actieve instelling. Kennis, ervaring, toewijding en integriteit zijn daarbij de vier uitgangspunten van Triple A Advocaten. Op juridisch gebied, maar ook buiten het juridische vlak want onze Triple A Advocaten denken graag met u mee om tot een praktische, maar ook zo gunstig mogelijke oplossing voor u te komen. U mag dan ook van onze Triple A Advocaten verwachten dat wij voor u het beste resultaat zullen nastreven.

Onze Triple A advocaten zijn allen lid van de Curaçaose balie en de Orde van Advocaten en zijn bevoegd om in rechte op te treden in het Nederlands Caribisch gebied: Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten (de voormalig Nederlandse Antillen).

Triple A Advocaten levert haar diensten aan bedrijven, overheden en particulieren op de lokale en op de internationale markt. Triple A Advocaten voert een brede rechtspraktijk en is met name actief op het gebied van geschillenbeslechting, ondernemingsrecht, financieel recht en fiscaal recht. Neem gerust contact  op met Triple A Attorneys!

Triple A Attorneys Logo